Javno povabilo k oddaji ponudbe za prodajo stanovanj

Natisni

You are here

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica javni sklad je zainteresiran za nakup novozgrajenih in rabljenih stanovanj, primernih za oddajo v neprofitni najem prosilcem uvrščenim na prednostno listo A in B Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, ki se nahajajo na območju Mestne občine Nova Gorica. 

Ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko ali osebno na naslov Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica javni sklad, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica od objave razpisa do porabe sredstev oziroma najkasneje do vključno 31.12.2019. Upoštevali bomo vse popolne ponudbe, ki bodo prispele na tajništvo Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, soba 32/III v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – ponudba za prodajo stanovanj.« do 31.12.2019 do 12.00 ure.

Popolno izpolnjene vloge lahko oddajo prosilci samo na predpisanem obrazcu, ki ga lahko dobijo na sedežu Stanovanjskega sklada MONG ali na spletni strani sklada www.stanovanjskisklad-ng.si , od dneva javne objave tega povabila.

 

Javno povabilo k oddaji ponudbe za prodajo stanovanj traja od 21.01.2019 do 31.12.2019.

Spletna vizitka

Stanovanjski sklad
Mestne občine Nova Gorica
Javni sklad
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

stanovanjski.sklad@nova-gorica.si 00386 5 335 01 91

Uradne ure:

Pon:
8:00 - 12:00
13.00 - 14.00

Sre:
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Pet:
8:00 - 12:00